Slide 1

Vannkremasjon

Blant verdens mest bærekraftige metoder for behandling av avdøde.

Et mer miljøvennlig alternativ til både tradisjonell gravlegging og kremasjon:

  • Prosessen bruker kun strøm og er slik sett utslippsfri, og bidrar ikke med utslipp av CO2
  • Karbonavtrykk reduseres med opptil seks ganger
  • Ingen amalgam- eller andre skadelige luftutslipp
  • Bruker opptil syv ganger mindre energi enn vanlig flammekremering
  • I prosessen brukes 95% vann og 5% kalium

Etter 3,5-4 timer er det kun benrester igjen. Disse kvernes som etter en vanlig flammekremering og legges i en urne. De etterlatte kan i ettertid bestemme selv hva som skal skje med asken. Den kan gravlegges, spres i naturen, plasseres på et minnested eller deler av den kan omdannes til f.eks. vakre minnesmykker.

Det sterile avløpsvannet blir sluppet sikkert tilbake til vannsyklusen, og er fri for spor av DNA.

Den beregnede kostnaden i monetære termer for disse virkningene viste at vannkremering var 17 ganger mindre enn flammekremering.

I TNO-studien fra 2014 ble 18 miljøpåvirkningskategorier for begravelse, flamme- og vannkremasjon sammenlignet. Påvirkningen av vannkremasjon var nær null.


Fakta

Bruk av prosessen krever inntil videre at den søkes om i forkant til Barne- og Familiedepartementet før den tas i bruk. Ta kontakt for å få mer informasjon eller eventuelt diskutere et spesifikt prosjekt.