Våre retningslinjer for personvern

Personvernerklæring 

Ditt personvern er veldig viktig for oss.  

EcoGrave samler inn og behandler dine personopplysninger på en trygg og sikker måte.  

 Vi følger den til enhver tid gjeldende lovgivningen som sikrer og beskytter deg, din private sfære og dine personopplysninger. Det gjelder enten du er privatperson eller næringsdrivende.  

Denne personvernerklæringen konkretiserer  hvordan vi samler inn og behandler personopplysningene dine.  

 EcoGrave med organisasjonsnummer 921 014 864 er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.  

Vi sørger for at all behandling og håndtering av personopplysninger følger de til enhver tid gjeldende personvernregler på området.  

Vi følger GDPR reglene som er et internasjonalt lovverk for personvern.

Det er «databeskyttelsesregler» (General Data Protection Regulation).

De gjelder i Norge og i EU land ved bruk av personopplysninger. 

Personopplysninger 

EcoGrave lagrer dine personopplysninger på en trygg og sikker måte.  

Vi følger behandling av personopplysninger som er regulert jf. GDPR art. 5 (1) a og art. 12–14, og pol. § 1.  

 For å oppfylle kjøpsavtalen lagrer vi personopplysninger som navn, adresse, mobilnummer og e-post. Det kan også være opplysninger om atferdsmønster på nettsiden. Betalingsinformasjon som kontoinformasjon er opplysninger som vi behandler særskilt konfidensielt. 

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger.  

Du kan til enhver tid be om å få disse utlevert i tråd med lovgivningen.  

Du kan når som helst kreve disse rettet eller slettet ved å sende en e-post til anette@ecograve.no.

Samtykke 

 Det viktigste kravet for å behandle personopplysningene dine er at vi har et behandlingsgrunnlag fra deg.  

 EcoGrave følger den til enhver tid angitte lovgivningen med krav til gyldig samtykke.  

Et behandlingsgrunnlag er et gyldig samtykke fra deg til å behandle personopplysningene dine, jf. GDPR art. 6.  

Det vil si at du sier «ja takk» til å motta markedsføring.  

 Når du har gitt ditt samtykke kan vi behandle personopplysningene dine.  

 Slikt samtykke kan gis ved å foreta et aktiv godkjennelse og huke av en boks i et pop-up vindu. Dette pop-up vinduet fremkommer ved førstegangsbesøk. Det kan også fremkomme hvis det er lenge siden forrige besøk.  

 Vi oppfyller krav om at samtykket må være frivillig, spesifikt, informert, dokumentert, utvetydig gjennom en aktiv handling og mulig å trekke tilbake.  

Dersom din handel i nettbutikken blir avbrutt, vil vi kunne sende deg en e-post.

Hvis du ikke ønsker på å motta denne type e-post fra EcoGrave kan du sende en e-post til anette@ecograve.no merket e-post avmelding.