EcoGrave
Slide 1
Eco
friendly
nomic
logical
system
conscious
design
awareness

Løsningene som bidrar til en mer hensynsfull avskjed.
For alle. For fremtiden.

Slide

Bærekraftig

Økonomisk

Fremtidsrettet

Slide

Våre løsninger

Kalking av graver

Vannkremasjon

Organisk nedbrytning

Minnested

Slide
Det er ikke plass til alle som skal dø

Norske kommuner må stadig oftere avse arealer med livsviktig dyrket mark for å gjøre plass til nye gravplasser. Slik kan det ikke fortsette.

Se alle artikler

Slide

KONTAKT

M: +47 995 10 110
T: +47 950 59 110
E: runar@ecograve.no

Leif Weldings vei 18, 3208 Sandefjord
Postboks 1627 Kilen, 3206 Sandefjord