Gravferdsbransjens viktigste trender

Gravferdsbransjen har gjennomgått en rekke endringer og utviklinger de siste årene. Nedenfor ser du dem vi anser som «topp fem»:

  1. Økt etterspørsel etter personlig tilpassede seremonier: Mange ønsker nå en mer personlig og unik seremoni for sine kjære. Dette kan inkludere spesielle ritualer, musikk, dekorasjoner og minnesmerker som er spesielle for den avdøde.

  2. Miljøvennlige alternativer: Miljøvennlige alternativer, som alternativer til kremasjon og kistebegravelser, miljøvennlige kister og naturgraver, blir stadig mer populære blant folk som ønsker å redusere miljøpåvirkningen av begravelsen. Det er også en økende etterspørsel etter biologisk nedbrytbare urner og kister. Visste du at vi kan bistå med dette? Les mer om miljøvennlige gravferdsalternativer her.

  3. Teknologiske løsninger: Teknologien spiller nå en større rolle også i gravferdsbransjen, spesielt i lys av COVID-19-pandemien. Live-strømming av seremonier og digitale minnesider er noen av de digitale tjenestene som blir stadig vanligere. EcoGrave tilbyr dessuten en ny teknologisk løsning for lagring av urner, med mulighet til å se akkurat sitt minnested, med minneside m.m., via en app eller et web-grensesnitt fra hvor som helst i verden. Dette er en patentert og spennende teknologi som det er blitt vist stor interesse for i hele Europa. Les mer om dette her.

  4. Økt mangfold: Som et resultat av samfunnets økende mangfold, har gravferdsbransjen begynt å tilby mer inkluderende tjenester og alternativer for ulike kulturelle og religiøse grupper.

  5. Fokus på forhåndsplanlegging: Mange mennesker ønsker nå å planlegge sin egen begravelse, enten for å avlaste sine nærmeste eller for å sikre at deres ønsker blir oppfylt. Dette har ført til en økning i etterspørselen etter forhåndsplanleggingstjenester. Vi arbeider med et konsept innenfor dette området, og mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg lansering. Klikk her for å melde deg på interesselisten.

Les mer: Miljøvennlige gravferdsalternativer