Slide 1
Kalking av graver

Gjenbruk av graver – til evig tid.

Etisk godkjent, skånsom og effektiv prosess for å kunne gjenbruke kistegraver.

Inntil nå har graver i dårlige grunnforhold, med mye frost eller med plastsvøp, kun vært mulig å bruke én gang, fordi gravinnholdet er konservert. Graver med innhold svøpt i plast er i tillegg fredet, og denne patenterte kalkemetoden er den eneste som kan oppheve fredningstiden.

Med denne unike prosessen, som kun består av et system for injeksjon av luft, kalk og vann, brytes konserverte graver ned på kort tid, og er etter dette klare for gjenbruk. Etter behandlingen er det kun benrester igjen – som etter en normal nedbrytning innenfor fredningstiden på 20 år i egnet jordsmonn.

Kalkbehandlingen gjøres ved at det bores ned i jorden fra overflaten og gjennom lokket på kisten, før kalken injiseres sammen med luft og vann i graven. Ved neste gangs gjenbruk av graver med tunge jordmasser, bør overdekningsmassene skiftes ut med egnede masser for nedbrytning. Dette gir mulighet for gjenbruk til evig tid.

Ved hjelp av datainnhenting og en skyløsning, får du dessuten full kontroll på hvilke graver som er behandlet, med tilhørende tekniske data.


Fakta

Via en skyløsning får du tilgang til data knyttet til kalkbehandlingen av gravlunder.

Gravene som er behandlet får rapporter om:

  • Når graven er behandlet
  • Dybde på graven
  • Kilo med kalk som er brukt
  • Liter med vann som er tilført
  • Kommentarer

Samtlige rapporter tilbys også med en grafisk utforming.

Tjenesten er under utvikling, og nye funksjoner vil komme løpende.