Slide 1

Kalking av graver

Gjenbruk av graver – til evig tid.

Kalking av graver er en godkjent, etisk og effektiv metode for å gjenbruke kistegraver.

Inntil nylig har graver med dårlige grunnforhold som frost eller plastsvøp eller som er konservert kun vært mulig å bruke én gang. Dette kan vi nå gjøre noe med.

Løsningen er kalking

Den unike kalkemetoden fra EcoGrave er den eneste patenterte metoden som kan rehabilitere norske kistegraver på godkjent og en etisk måte.

Den unike prosessen består av et system for injeksjon av luft, kalk og vann som gjør at konserverte graver brytes ned på kort tid. De kan etter dette gjenbrukes som forutsatt. Etter behandlingen er det kun benrester igjen – som etter en normal nedbrytning innenfor fredningstiden på 20 år i egnet jordsmonn.

Hvordan gjennomføres kalkingen?

Kalkbehandlingen gjøres ved at det bores ned i jorden fra overflaten og gjennom lokket på kisten. Deretter injiseres kalken sammen med luft og vann i graven.

Ved hjelp av datainnhenting og en skyløsning, får du dessuten full kontroll på hvilke graver som er behandlet, med tilhørende tekniske data.

Ved neste gangs gjenbruk av graver med tunge jordmasser, bør overdekningsmassene skiftes ut med egnede masser for nedbrytning. Dette gir mulighet for gjenbruk til evig tid.

Kontaktperson(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Fakta

Via en skyløsning får du tilgang til data knyttet til kalkbehandlingen av gravlunder.

Gravene som er behandlet får rapporter om:

  • Når graven er behandlet
  • Dybde på graven
  • Kilo med kalk som er brukt
  • Liter med vann som er tilført
  • Kommentarer

Samtlige rapporter tilbys også med en grafisk utforming.