En bærekraftig gravlund

Stadig flere av oss ønsker en siste avskjed som hensyntar planeten vår i større grad enn tidligere. Hva betyr egentlig det?

En bærekraftig gravlund handler om å bevare og forvalte den gjennom å hensynta miljøet, samfunnet og økonomien på en langsiktig og bærekraftig måte. Dette omfatter blant annet:

  • Miljøhensyn: Bærekraftig drift av en gravlund innebærer å redusere miljøbelastningen fra blant annet gravferdsaktiviteter som kremasjon, begravelse og vedlikehold av grøntområder. Dette kan inkludere å velge mer miljøvennlige alternativer, som for eksempel urnegraver eller biologisk nedbrytbare kister, samt å begrense bruken av plantevernmidler og annen kjemisk behandling på grøntområdene. Les mer om miljøvennlige gravferdsalternativer her.

  • Sosiale hensyn: Gravlunder skal være tilgjengelige for alle og gi en verdig og respektfull siste hvileplass for avdøde. Dette betyr at det må tas hensyn til ulike behov og ønsker fra ulike kulturer og religioner, samt at gravlunden må være tilrettelagt for personer med ulike funksjonsnedsettelser og behov. Et minnested er en løsning som imøtekommer dette. Les mer her.

  • Økonomiske hensyn: Bærekraftig drift av en gravlund innebærer også å sørge for en økonomisk modell som gjør det mulig å opprettholde drift og vedlikehold av gravlunden på lang sikt. Dette inkluderer å finne nye og mer effektive måter å organisere og utføre arbeidet på, samt å øke inntektene gjennom for eksempel salg av gravsteder og andre tjenester. Kalkbehandling og gjenbruk av graver er et eksempel på dette. Løsningen er vesentlig rimeligere enn å utvide eller bygge nye gravlunder, og det oppfyller også Regjeringens nye krav til matproduksjon og jordvern.

Oppsummert handler bærekraft på en gravlund om å finne en balanse mellom å ivareta både miljøet, samfunnet og økonomien på en måte som gjør at gravlunden kan være en verdig og respektfull siste hvileplass for avdøde, samtidig som den opprettholder funksjonalitet og er bærekraftig på lang sikt. Gjenbruk av areal ved kalkbehandling er også en vesentlig del av denne bærekraftstrategien.

Les mer: Bærekraftige gravferdsalternativer