Slide 1

Memorial Cube

Memorial Cube – et unikt minnested

Fra sorg til minner og nærhet.

Etter kremering kan asken oppbevares i en urne og plasseres i MemorialCube. Det er en teknologi som er patentert over store deler av verden.

Urnemonumentet dekker et område på ca. 25 kvm. og har en høyde på ca. 5 meter. På dette volumet er det plass til 3 500 urner. Monumentet kan skaleres fra 1 000 til 12 000 urner.
Det er et automatisk kolumbarium hvor urnene plasseres med fredningstid på 20 år. 

Memorial Cube er laget av bærekraftige materialer og dekker sitt eget energibehov gjennom solcellepaneler. Det kan enkelt tilpasses sine omgivelser, har internettforbindelse, og kan plasseres hvor som helst.

En integrert RFID-brikke i hver urne gir informasjon om den avdøde som er plassert i dette monumentet. Den samme brikken er knyttet til en profil som lar pårørende lage en minneside med bilder, videoer og musikk.

Urnen og minnesiden kan enkelt nås via app eller en egen nettside.

Dette skaper et unikt minnested, ulikt alt annet, hvor etterlatte kan beveges fra sorg til minner og nærhet.


Fakta

Ta kontakt for å få mer informasjon eller eventuelt diskutere et spesifikt prosjekt.