Slide 1
Organisk nedbrytning

Til fruktbar jord, på naturlig og verdig vis.

«Livets sirkel»

Ved organisk nedbrytning, på naturens premisser, omdannes lik til fruktbar jord på kun 30-45 dager.

Den døde legges i et kammer, på en seng av treflis og alfalfa, der nøye kontrollert temperatur, fuktighet og mikrober, gjør at kroppen brytes ned til jord – på naturlig og verdig vis. Etter ferdig behandling graves jorden ned på gravlund eller spres på ønsket sted.

Prosessen krever mindre plass og ressurser enn de fleste øvrige alternativene til behandling av avdøde, og er i toppen hva gjelder både bærekraft og kostnadseffektivitet:

  • Det produseres ca. 750 liter næringsrik jord etter avsluttet prosess
  • Prosessen bruker ca. 1/8 av energien som trengs til en vanlig flammekremering
  • Ca. 1 tonn med CO2 er spart av utslipp til atmosfæren

Fakta

Klikk her for å lese mer på produsentens hjemmeside.

Bruk av prosessen krever inntil videre at den søkes om i forkant til Barne- og Familiedepartementet før den tas i bruk.

Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon eller eventuelt diskutere et spesifikt prosjekt.


Slide

KONTAKT

M: +47 995 10 110
T: +47 950 59 110
E: runar@ecograve.no

Leif Weldings vei 18, 3208 Sandefjord
Postboks 1627 Kilen, 3206 Sandefjord