Slide 1

Lagring av DNA

Viktig og relevant informasjon om genealogisk
og medisinsk historie

Hvor kommer vi fra? Hvilke sykdommer ligger i genene våre?   

Et kjært familiemedlems død har tradisjonelt betydd tap av familiehistorie. Minner blekner – og det har også viktig informasjon som genealogisk arv og medisinsk historie, gjort.

Ikke nå lenger. For første gang har både levende etterkommere og ufødte fremtidige generasjoner tilgang til denne potensielt livreddende informasjonen. Sammen med DNA Memorial, kan begravelsesbyråer gi familier sjansen til å samle det unike DNA-et til sin avdøde.

Ved å bygge et genetisk DNA-bibliotek over generasjoner, kan leger ikke bare forutsi om et familiemedlem vil kunne få en arvelig sykdom, men også omtrent når. Dette gir mulighet for tidlig oppdagelse og tidlig behandling – som kan redde liv eller redusere invasive behandlingsplaner.

Helt konkret kan teknologien benyttes for å lage en personlig, grundig og proaktiv helseplan for den avdødes etterlatte mens de lever, og de kommende familiemedlemmene.


Fakta

  • Slik fungerer det:
    • Prosessen for å trekke ut DNA er «non-invasiv»: Alt som trengs, er en enkel munnpinne for å ta testen. Prosessen beskytter DNA-et. Det plasseres i en inertgass for å beskyttes mot uønskede kjemiske reaksjoner som kan ødelegge det. 
    • DNA-et kan lagres på ubestemt tid i romtemperatur, hjemme hos den etterlatte.
    • I leveransen medfølger ekthetsgaranti og hefte med bl.a. informasjon om DNA, oppbevaring og muligheter for fremtidig bruk. 
  • DNA Memorial er en del av Global Genetic Health Network. Dette gir tilgang til verdens beste laboratorier for opphav, medisinsk og juridisk DNA-testing, samt tilgang til forskningsinstitusjoner og støtteorganisasjoner (eks. sykdomsstiftelser).

Les mer på dnamemorial.com