Måned: mai 2023

Verdens mest bærekraftige behandling av avdøde

Med fulle kirkegårder og et stadig strengere jordvern, må vi tenke nytt om behandling av avdøde.

Det er ikke plass til alle som skal dø

Norske kommuner må stadig oftere avse arealer med livsviktig dyrket mark for å gjøre plass til nye gravplasser. Slik kan det ikke fortsette.