Slide 1
Kalking av graver

Informasjon til deg som fester et gravsted
aktuelt for kalkbehandling.

Har du mottatt brev fra Kirkelig fellesråd med informasjon om at gravstedet du er ansvarlig for (fester), er aktuelt for kalkbehandling?

Da er det naturlig hvis du noen spørsmål knyttet til dette. Under skal vi forklare litt om hvorfor dette er et godt valg for deg – og for kommende generasjoner som har tilknytning til gravstedet.  

Hvorfor gjøres dette nå?
På alle landets gravlunder er det vanlig praksis at en kistegrav etter en minimums fredningstid på 20 år, kan gjenbrukes til en ny kistebegravelse. Dette er fordi en kiste under vanlige forhold, da vil være omdannet til jord.

Det er likevel en del typer jordsmonn eller tidligere metoder for gravlegging, bl.a ved svøp av avdøde i plast, som gjør at nedbrytingstiden blir mye lenger enn 20 år – og dermed gjør det umulig, og også ulovlig å bruke disse gravene videre i fremtiden.

Behandling med kalk, også kalt miljøstabilisering, er løsningen på dette. Det er ganske enkelt en måte å hjelpe naturen med sin naturlige oppgave.

Hva betyr dette for deg som er fester?
Det er du som fester, som har rett til å bestemme hva som skal skje på gravstedet innenfor de 20 årene som følger en gravleggelse – eller så lenge festeavtalen løper. Ved å godkjenne dette tiltaket, legges det til rette for at graven du har tilknytning til, vil kunne brukes videre til kistegravlegging for neste slektsledd eller fremtidige generasjoner.

Hvordan foregår kalkbehandling?
Metoden foregår uten å måtte åpne graven. Fra en spesialbygget enhet tilføres det en kombinasjon av brent kalk, vann og luft ned i graven som skal behandles. Prosessen tar cirka 30 minutter.  Etter gjennomført kalkbehandling, vil graven vanligvis være klar til gjenbruk etter ett til to år.

Metoden er skånsom, effektiv og etisk forsvarlig. Den ble godkjent av Kulturdepartementet i 2008, og har allerede blitt benyttet på omkring 30 000 graver i Norge frem til utgangen av 2023.

Hva må du gjøre?
Det er kirkelig fellesråd som er ansvarlige for kostnadene tilknyttet dette tiltaket. Du som fester må derfor kun bekrefte at du godkjenner at behandlingen skjer på den graven du fester. Det er derfor viktig at du sender tilbake svar på brevet du har mottatt innen den oppgitte fristen.

Ønsker du å vite mer?
Vi håper informasjonen her har gitt deg grunnlag til å ta et informert valg, men skulle du ha flere spørsmål rundt dette, er du velkommen til å kontakte oss, eller kontaktpersonen i Kirkelig Fellesråd som er oppgitt i brevet du har mottatt.