Grav24 – Ønsker tydeligere føringer for forsvarlig gravplassdrift

Et bilde på grønn bærekraft

I denne artikkelen forteller Direktør for Gravplassetaten i Oslo, Magne Mikael Hustavenes at vannkremasjon, kompostering (organisk nedbrytning) og Memorial Cube fra EcoGrave er nye og interessante løsninger. For å tenke fremover og løse arealutfordringer. For fremtiden.