Måned: februar 2024

Grav24 – Kalker 3 000 graver i Trondheim på 3 år

Trondheim Kirkelig Fellesråd har valgt kalking fra EcoGrave. Kalking er en godkjent, skånsom, bærekraftig og etisk løsning for å gjenbruke kistegraver. Det er en patentert løsning som EcoGrave har enerett på. Løsningen gir mulighet for gjenbruk av gravene til evig tid.